نمایش از دوشنبه, 13 بهمن 1393 08:53
پرینت

Organic-Food

 

1- محصول ارگانیک :

محصولات ارگانیک ماحصل به کارگیری استانداردهای داوطلبانه زیست محیطی هستند. دقت داشته باشیم که ارگانیک در چارچوب استاندارد های زیست محیطی قرار دارد که مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزش‌های اکوسیستمی است. بنابراین کشاورزی ارگانیک، نظام زراعی است مبتنی بر مدیریت اکوسیستم ، متمرکز بر حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه و عدم مصرف موادشیمیایی مصنوعی كه این نظام با شرایط اجتماعی، اقتصادی منطقه‌ای و محلی سازگار است. در سطح فراتر از كشاورزی ارگانیك، کشاورزی بیودینامیک تعریف می‌شود كه شامل ابعادروحانی با ساختار ریتم‌های کیهانی، نیروی حیاتی، کیفیت، تدارکات بیودینامیک، موجود زنده مزرعه می‌شود تمام فرایند تولید ، فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری ، حمل و نقل ، شرایط کاری ، شرایط اجتماعی و عرضه و برچسب‌گذاری اين محصولات ، تحت كنترل و پايش یک نظام گواهی و استاندارد معتبر ارگانيك است. این محصولات دارای کیفیت ، طعم طبیعی و خوب و فاقد هر گونه مواد شیمیایی مصنوعی و باقیمانده عناصر و فلزات و مواد مضر هستند.

2- محصول سالم :

محصول سالم ، محصولی است که ضوابط سه گانه الزامی (استاندارد سه گانه ) در تولید محصولات غذایی را رعایت کرده است. محصول سالم ، تحت کنترل استانداردهای الزامی و اجباری کیفیت غذایی در کشاوری قرار دارند . اين محصولات دارای حد مجاز باقیمانده آفت کش، عناصر، فلزات وسموم ماحصل اعمال استاندارد ها و برنامه‌های مديريتی بر اساس معیارهای مشخصی مانند کدکس ، MRL ،ADIو .... هستند .

3-محصول طبیعی :

محصول طبیعی ،محصولات تحت پوشش نظام پایش و گواهی با عنوان " موقعیت جغرافیایی " هست . این محصولات عاری از بقایای مواد شیمیایی مصنوعی و حاصل تولید درمناطق وحشی ، طبیعی و دست نخورده (از نظر ورود تکنولوژی بیرونی ) مانند مراتع، جنگل ها، دیمزار ها و یا مزارع مشخصی هستند که به دلیل شرایط خاص اقلیم و اکولوژی منطقه در طول سال ها ی مدید و به صورت سنتی، در تولید آنها از هیچ‌گونه نهاده های شیمیایی استفاده نشده است .

 

خبرگزاری گوکرن