نمایش از پنج شنبه, 09 بهمن 1393 09:52
پرینت

       3 باور اشتباه درباره ارگانیگ

 

www.organiccrops.ir

 

اشتباه اول: یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک، آن است که این شیوه کشاورزی بی‌نیاز از کاربرد مواد شیمیایی است. چراکه ساختمان تمام موجودات زنده و غیرزنده از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده است لذا کاربرد آن دسته از مواد شیمیایی که به صورت طبیعی به دست آمده‌اند (مثلاً سنگ فسفات که از معادن طبیعی استخراج می‌شود) در کشاورزی ارگانیک بلامانع است.

اشتباه دوم: نباید تصور کرد که کشاورزی ارگانیک صرفاً بر جایگزینی نهاده‌های آلی با مواد شیمیایی بحث می‌کند چراکه کاربرد غلط مواد آلی نیز، چه به صورت مصرف بیش از حد و چه به صورت عدم کاربرد آن‌ها در زمان مناسب و یا ترکیبی از هر دوی این موارد به نحو قابل ملاحظه ای سبب اختلال در عمل چرخه‌های زیستی یا طبیعی می‌شود.

اشتباه سوم: تصور اشتباه دیگر از کشاورزی ارگانیک آن است که برخی کشاورزی ارگانیک را نوعی برگشت به عقب و استفاده از شیوه‌های مرسوم سال‌های قبل از انقلاب صنعتی می‌دانند. بلکه بلعکس، زارعین کشاورزی ارگانیک نمی‌توانند خود را از دستاوردهای علمی 50 ساله اخیر بی‌نیاز بدانند.

 

خبرگزاری گوکرن